Điều Khoản Sử Dụng

Đăng ngày: 29/10/2020
Đã xem: 3617

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Quý khách đã cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

2. Chúng tôi có thể thu nhập thông tin về Quý khách và máy tính của Quý khách bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà khách hàng chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà chúng tôi có được do kháhc hàng trả lời email được gửi từ chúng tôi. Các thông tin do khách hàng khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm việc như: đăng ký tài khoản, liên hệ với chúng tôi... cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ phục vụ công việc chăm sóc khách hàng sau này.

3. Chúng tôi có sử dụng cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của quý khách tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, quý khách có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

4. Hầu hết các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng bằng các hình thức như: mật khẩu, tường lửa, mã hóa cùng các hình thức thích hợp khác và chỉ cấp phép việc truy cập và xử lý dữ liệu cho các đối tượng phù hợp, ví dụ chính khách hàng hoặc các nhân viên có trách nhiệm xử thông tin với kháhc hàng thông qua các bước xác định danh tính phù hợp.

5. Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của quý khách theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).